Algemene voorwaarden

Bij aankoop van een van de abonnemten gaat u akkoord met ondergenoemde algemene voorwaarden.
 

1. Algemeen

Na het kennismakingsgesprek zijn de verwachtingen van alle partijen en de leerdoelen in kaart gebracht. Leerling/student blijft eindverantwoordelijk.

BEL blijft graag in contact met ouders. Mail, app of bel dus gerust! Om de 4 weken vindt er een korte (telefonische) evaluatie plaats. Zie contact voor alle gegevens van BEL Studiebegeleiding.

 

2. Afmelding

Te laat? Kan gebeuren. Laat dit zo snel mogelijk weten. Wanneer er ruimte in de planning is, kan de tijd dezelfde dag ingehaald worden.

Meld je jezelf vóór 8.30 op de dag van de begeleiding af, dan verzetten we de begeleiding naar een ander moment.

 

3. Geldigheid / annulering

Na een intakegesprek wordt er een passend abonnement gekozen.

Het gekozen abonnement staat vast voor minimaal 2 maanden vanaf de startdatum. Daarna geldt een opzegtermijn van één maand.

Het abonnement kan na 2 maanden geannuleerd worden. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze annulering kan per mail doorgegeven worden aan info@belstudiebegeleiding.nl.

Het abonnement kan één maand gepauzeerd worden, mits de pauze 14 dagen voor de pauzedatum wordt doorgegeven aan info@belstudiebegeleding.nl.

Het abonnement (1x in de week, 2x in de week of 3x in de week) kan tussentijds gewijzigd worden, mist de wijziging 14 dagen voor de betaaldatum van het abonnement wordt doorgegeven aan info@belstudiebegeleiding.nl.

 

4. Prijs

Abonnement 1x in de week begeleiding

€ 200,- p/m

 

Abonnement 2x in de week begeleiding

€ 350,- p/m

 

Abonnement 3x in de week begeleiding

€ 495,- p/m

Bovengenoemde prijzen staan vast per abonnement. Per jaar kan BEL Studiebegeleiding een verhoging van deze prijzen doorvoeren. Dit zal minimaal één maand van te voren gecommuniceerd worden.